Kistedeklaration

 

 

Filnavn Filstrørrelse Dato
pdf Kistedeklaration_2011-1.pdf 59 KB 07-09-2015

Formål
Deklarationen omfatter alle kister, der leveres til brænding på danske krematorier. Dette indebærer, at kister som ikke er mærkede i henhold til kravene vil kunne afvises af krematoriet.
Formålet med godkendelse af kister egnet til brænding er at sikre, at brændingen af den enkelte kiste kan foretages på en sådan måde, at alle eksisterende krav til internt og eksternt miljø samt al øvrig gældende lovgivning kan overholdes.

Dette indebærer, at antændelse og forbrænding af kisten skal forløbe roligt og resultere i en fuldt udbrændt aske.
Indholdet af ubrændbare komponenter f. eks. jern og metal skal begrænses til det mindst mulige.

Konstruktion og dimensioner
Kistekonstruktionen skal være så solid, at kisten er egnet til sit formål.
De maksimalt tilladelige dimensioner inklusive håndtag er følgende:
Længde 210 cm - Bredde 80 cm - Højde 80 cm


Til afsætning af kisten skal bunden være forsynet med en ubrudt sarg i hele bundens omkreds. Af hensyn til en sikker afsætning af kisten i ovnene skal bredden på sargen – målt udvendig – være mindst 50 cm.

Materialer
Til kistens bund, sider og låg kan anvendes enten massivtræ eller spånplader i kvaliteten E1 med en tykkelse på mindst 12 mm. Endvidere kan kisten indeholde en begrænset mængde af MDF- plade til sarg og lister samt en begrænset mængde af masonit til låget.

Kisten må ikke indeholde PVC, polystyren eller andre plastmaterialer af nogen art.

Til samling af kistens elementer skal anvendes et minimum af ubrændbart materiale. Kistens samlede indhold af jern og metal må ikke overstige 100 gram. For kister i overstørrelse kan der dispenseres fra denne bestemmelse.

Lime til samling af kistens enkeltdele må ikke være klassificeret som allergi- eller kræftfremkaldende. Indholdet af frit formaldehyd må ikke overstige 0,5 % i de anvendte lime. Lime må ikke indeholde forbindelser med tungmetaller som tin, bly, kadmium, krom og kviksølv.

Håndtag
Kisten skal være forsynet med mindst 2 håndtag på hver side med passende styrke. Der kan endvidere være håndtag i enderne.
Håndtagene skal være udført af træ, hamp, sisal eller andet naturmateriale eventuelt i kombination, og må ikke være udført af eller overtrukket med PVC eller andet plastmateriale. Dog kan der anvendes PLA (Polylactid).

Fastgørelsen af håndtag til kistens sider (og evt. ender) skal være udført med et minimum af ubrændbart materiale (jern og metal). Anvendelse af bræddebolte eller lignende af jern eller metal er ikke tilladt. For kister i overstørrelse kan der dispenseres fra denne bestemmelse.

Udsmykning
Såfremt kisten er smykket med påsatte ornamenter eller lignende må disse kun indeholde træfibre eller andet naturmateriale. Udsmykningen må ikke indeholde jern og metal, PVC, polystyren, plast eller andre kunstmaterialer af nogen art.
Dog kan der anvendes PLA (Polylactid).

Overfladebehandling
Maling og lakering af kisteoverfladen skal være foretaget med maling/lak som opfylder kravene i EU's miljømærke ("blomsten"). Den anvendte type må ikke indeholde tungmetaller.
Andre typer af overfladebehandling f. eks. laminater af plast eller andet kunstmateriale er ikke tilladt.

Der skal anvendes maling/lak, som ikke giver anledning til for hurtig antændelse ved indsætning af kisten i ovnen. Antændelsesperioden bør være mindst 25 sek. ved en ovntemperatur på 800 oC.

Lågskruer
Benyttes lågskruer med påstøbte symboler af metal (jern, zink, bly o.l.) eller af kunststof (plast o.l.), skal symbolerne kunne aftages uden brug af værktøj, og uden at kistelåget frigøres. Symboler udført af PLA (Polylactid) kan dog godkendes.

 

Dette afsnit henvender sig til bedemændene, som er ansvarlige for lukning af kisten.

Mærkning
Alle kister, som leveres til brænding på danske krematorier skal udvendigt være præget med et mærke, som identificerer fabrikant eller importør. Det prægede mærke kan være et nummer eller tilsvarende bogstav med en højde på mindst 8 mm. Ud over tallet eller bogstavet kan prægningen indeholde firmalogo.

Mærket skal være placeret diskret på kistens hovedgavl lige under låget således at det tydeligt kan føles og ses.

Danske Krematoriers Landsforening udarbejder og opdaterer liste over fabrikanter/importører, hvis produkter overholder kravene i denne deklaration. Af listen vil fremgå den pågældende fabrikants/importørs nummer og bogstav.

Godkendelse af fabrikater
Fabrikanter og importører kan få tildelt godkendelsesnummer og bogstav ved at indgå aftale med Danske Krematoriers Landsforening om at de kister de leverer til brænding på danske krematorier overholder kravene i denne deklaration.

Aftaler vil blive indgået ved særskilt dokument.

Uoverensstemmelser
Hvis et krematorium konstaterer uoverensstemmelser mellem de kister de modtager og kistedeklarationen, skal der ske indberetning til Danske Krematoriers Landsforening, som tager kontakt til kisteproducenten.

Ikrafttrædelse
Denne deklaration er trådt i kraft 1. august 2001 og revideret maj 2011.
Denne kistedeklaration er udarbejdet af Danske Krematoriers Landsforening i samarbejde med kisteproducenterne og disses brancheorganisationer.