FDK - Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

www.danskekirkegaarde.dk

Tidsskriftet Kirkegården - udkommer 6 gange årligt i samarbejde mellem FDK og DKL
Email: redaktion@danskekirkegaarde.dk