A) "Alternative brændselsformer" ved Torbjörn Samuelsson, SKKF. DKL-2023-TS.pptx

B) "Elektriske ovne - herunder miljøkrav"  ved Dennis Jacobs, DFW.DFW Electric 2023 DK.pptx, regneark til energiforbrug DFW Electric vs DFW 6000 - Calculator V12(DK).xlsx

C) "Fremtidens alternativer til fossile brændstoffer i krematorier" ved Sjaak Zutt, DFW. Hydrogen presentation.pptx

D) "Alternativt brændstof lige om lidt" ved Knud Christensen, Everfuel. Præsentation Danske Krematoriers Landsforening (DKL) Slides 09052023.pdf

E) "Fremtidens behov for krematorier - København" ved Pernille Vange, Københavns Kommune. Kremationer i KK (oplæg) - 8. maj 2023.pptx

F) "Fremtidens behov for krematorier - resten af landet"  ved Søren Jepsen, KrematorieKonsulenten. Kremeringer 2023-2045.pptx