Alle kan nyde godt af Sørens erfaring og etiske tilgang til byggeri for krematorier og menigheder; Aftalen indebærer at forvaltningerne får stillet ekspertise til rådighed for en meget favorabel pris. Afregning for opgaver sker gennem DKL.

Rådgivningen foregår gennem hans firma, KrematorieKonsulenten. Som navnet antyder vil hovedvægten ligge på rådgivning inden for krematorieteknik og -logistik; men han kan også påtage sig projektering af de traditionelle ingeniørområder som vand, varme, ventilation og afløb. Han har tegnet professionel rådgiver ansvarsforsikring, så DKL og krematorierne ikke løber nogen risiko, hvis det utænkelige skulle ske, at han skulle begå en fejl.

Han glæder sig til et aktivt otium som konsulent for DKL.

Forvaltningerne kan kontakte Søren direkte:

KrematorieKonsulenten

Gundsølillevej 81, 4000 Roskilde

Tlf.:  +45 5377 7338   

Mail: SRJ@KremKon.dk